Vojska Srbije


Broj raspoloživih za
vojnu službu
2.579.620, godina 15-49
Aktivni sastav47 000 (74. u svijetu)
Vojni budžet                  1,2 milijarde dolara
   
KOPNENA  VOJSKA


     Kopnena vojska je najmasovniji i najstariji vid vojske. Njena organizacija, sastav, oružje i oprema prilagođeni su dodeljenim misijama i zadacima Vojske Srbije, pre svega za dejstva na kopnu.
     Dan Kopnene vojske obeležava se 16. novembra. Tog dana 1914. godine počela je jedna od najznačajnijih bitaka u Prvom svetskom ratu, Kolubarska bitka. Nosilac borbenih dejstava srpske vojske u toku te bitke bilo je jedanaest pešadijskih i jedna konjička divizija, podržane sa 426 artiljerijskih oruđa.

Komandant Kopnene vojske je general-potpukovnik Ljubiša Diković.


Komanda KoV je u Nišu.Naoružanje:

  
HAUBICA 122 mm D30 - 78 kom.         
                                                        
Namena
uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonu poljskog tipa, zatim neprijateljevih vatrenih sredstava, rušenje otpornih tačaka,  žičanih i drugih prepreka, pravljenje prilaza u minskim poljima i uništavanje i neutralisanje artiljerijskih i moto-tehničkih sistema naoružanja i vojne opreme neprijatelja
Posadasedam članova
Masa oruđa3.350 kg
Polje dejstva po azimutuod -5 do + 70 stepeni
Najveći domet sa projektilom OF-46215.300 m
Najveći domet sa projektilom M7617.133 m
Najveća brzina gađanja                                     6 - 8 metaka u minuti


SAMOHODNA HAUBICA 2S1 "GVOZDIKA" - 72 kom.

Namena
uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonu poljskog tipa, neprijateljevih vatrenih sredstava, zatim rušenje otpornih tačaka, žičanih i drugih prepreka, pravljenje prilaza u minskim poljima i uništavanje i neutralisanje artiljerijskih i moto-tehničkih sistema naoružanja i vojne opreme neprijatelja
Posadačetiri člana
Naoružanje
haubica 2A31 (D-32), kalibra 122 mm, sa borbenim kompletom od 35 trenutno-fugasnih i pet metaka sa kumulativnim zrnom
Maksimalni domet15.200 m
Brzina gađanja4 - 6 metaka u minuti pri neposrednom gađanju
1 - 2 metka u minuti pri posrednom gađanju


Vertikalno polje dejstvaod -3 do +70
Horizontalno polje dejstva360
Dužina cevi35,5 kalibara
Pogonska grupaDizel-motor JAMZ-238V, snage 176 kW
Maksimalna brzina na putu60 km/h
Maksimalna brzina plovljenja4,5 km/h
Radijus kretanja na putu sa tvrdom podlogom500 km
Maksimalni uspon77%
Maksimalni bočni nagib55%
Širina rova2,75 m
Visina vertikalne prepreke0,7 m
SAMOHODNI VIŠECEVNI LANSER RAKETA 128 mm M77 "OGANj" - 60 kom.

Namena
koristi se za iznenadnu i koncentrisanu vatru po ciljevima velikih razmera, kao što su koncentracije žive sile, vatrena i tehnička sredstva, kolone, centri veze, aerodromi, saobraćajni čvorovi, pristaništa, desanti i drugi rentabilni ciljevi razmešteni u dubini protivnika
Posadapet članova
Lanser
vozilo FAP 2026 BS/AV sa 32 lansirne cevi kalibra 128 mm
Borbena masa22,4 t
Masa praznog vozila17,8 t
Horizontalno polje dejstva (ručno)185 stepeni
Horizontalno polje dejstva (automatsko i poluautomatsko)183 stepeni
Vertikalno polje dejstvaod -10 do 50 stepeni
Borbeni komplet SVLR64 rakete
Dejstvopojedinačnim gađanjem ili rafalno na svakih 0,8 s
Vreme gađanja sa oba punjenja bez promene vatrenog položaja6,5 min
Dužina vozila u marševskom položaju8,4 m
Visina vozila u marševskom položaju3,702 m
Širina vozila u marševskom položaju

Domet  20.6km
2,6 m
SAMOHODNI VIŠECEVNI LANSER RAKETA 262 mm M87 ORKAN - 4 kom.

Namena
SVLR sa raketama sa kasetnom bojnom glavom (KBG) koristi se za vatrenu podršku operativnih sastava dejstvom po značajnim površinskim ciljevima, kao što su koncentracije ljudstva, tenkovskih, mehanizovanih i motorizovanih jedinica, vazdušni i mornarički desanti, komandna mesta i centri veze, vatreni položaji artiljerije i taktičkih balističkih raketa, avioni na stajankama (na otvorenom prostoru), logistička infrastruktura, vitalni vojni i industrijski objekti i terorističke baze
sa ubojnom glavom sa PO minama SVLR koristi se za zaprečavanje pravaca prodora oklopnih jedinica
Posadapet članova – komandir odeljenja, nišandzija, pomoćnik nišandzije, tempirač i vozač
Lanser
vozilo 9P113M2 sa četiri lansirne cevi kalibra 262 mm
Polje dejstvapo elevaciji 3,5-65
Po pravcu+-7,5
Punjenje lanseraručno, pomoću dizalice, pomoćnih staza i pomoćnog vozila
Vreme punjenja sve četiri cevioko 40 minuta
Vreme prelaska iz marševskog u borbeni položajdo 10 minuta
Vreme prelaska iz borbenog u marševski položajdo tri minuta
Dužina lansera10.690 mm
Širina lansera bez platforme2.800 mm
Visina lansera3.035 mm
Visina lansera pri maksimalnom uglu elevacije

Domet   50km
10.100 mm


TOP-HAUBICA 152 mm M84 NORA A - 42 kom.

Namena
uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonu poljskog tipa, neprijateljevih vatrenih sredstava, zatim rušenje otpornih tačaka, žičanih i drugih prepreka, pravljenje prilaza u minskim poljima i uništavanje i neutralisanje artiljerijskih i moto-tehničkih sistema naoružanja i vojne opreme neprijatelja
Posadadevet članova
Masa na vatrenom položaju7.030 kg
Masa projektila43,56 kg
Masa maksimalnog barutnog punjenja11,9 kg
Maksimalni domet sa projektilom M8423.990 m
Maksimalni domet sa projektilom M84GG sa generatorom gasa28.100 m
Početna brzina projektila810 m/s
Brzina gađanjašest metaka u minuti
Polje dejstva po elevacijiod -5 od +65 stepeni
Polje dejstva po smeru50 stepeni
Dužina oruđa na vatrenom položaju9.670 mm
Dužina oruđa na maršu11.210 mm
Dužina cevi39 kalibara

Nora B-52 - 28 kom.
Nora B52 1.JPG
Domet: 41 kmBORBENO OKLOPNO VOZILO POLICIJE M86 - 137 kom.
 
Namena
koristi se za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata i ustanova, borbu protiv terorističkih grupa, zaštitu ljudstva, evakuaciju lica i sredstava, zaprečavanje komunikacija i druge vojnopolicijske zadatke
Posadadva stalna člana - komandir i vozač
osam strelaca (vojnih policajaca)
Borbena masa9.100 kg
Naoružanjemitraljez 7,62 mm M86 sa 8 municijskih kutija sa po 250 metaka 
šest bacača dimnih kutija BDK 82 mm M79 i 12 dimnih kutija 
lično naoružanje posade i 
10 ručnih bombi
Pogonska grupadizel motor Deutz F6L413F snage 110 kW
Maksimalna brzina93,4 km/h
Brzina vozila na ispresecanom terenu25 km/h
Akcioni radijusdo 600 km
Mogućnosti savladavanja preprekamaksimalni uspon: 55% 
maksimalni bočni nagib: 30%
širina rova: 0,64 m 
visina vertikalne prepreke: 0,54 m 
dubina gaza: 1,1 m
Srednja brzina kretanja na makadamu35–45 km/h
Dimenzijedužina tela sa sklopljenim desantnim stepenikom: 5.714+10 mm 
visina do gornje ivice mitraljeza: 2.845 mm 
najveća visina u marševskom položaju: 2.910 mm 
širina tela: 2.534 mm 
širina sa rasklopljenom zaprečnom mrežom: 5.760 mm 
klirens: 315 mm
Debljina oklopa4–8 mm 
prozori i okna izrađeni su od višeslojnog stakla koji štiti od pogotka zrna 
7,9 mm ispaljenog sa udaljenosti do 100 mOKLOPNI TRANSPORTER BTR-50PK/PU - 200 kom.
 
Namena
gusenično oklopno vozilo namenjeno za komandovanje u višim oklopnim i drugim jedinicama
Posada3 + 7
Borbena masa14,2–14,3 t
Pogonska grupadizel motor V-6 snage 176,6 kW
Maksimalna brzina na putu44,6 km/h
Srednja brzina na putu30–35 km/h
Srednja brzina na makadamu20–25 km/h
Maksimalna brzina plovljenja10,2 km/h
Radijus kretanjana putu sa tvrdom podlogom: 240–260 km
Mogućnosti savladavanja preprekamaksimalni uspon: 38 stepeni 
maksimalni bočni nagib: 18 stepeni
širina rova: 2,8 m 
visina vertikalne prepreke: 1,1 m
Dimenzijedužina tela: 7,07 m 
visina: 2,05 m 
širina tela: 3,14 m 
klirens: 0,34–0,4 mOKLOPNI AUTOMOBIL BRDM-2 - 88 kom.
 
Namena
gusenično oklopno vozilo namenjeno za komandovanje u višim oklopnim i drugim jedinicama
Posada4
Borbena masa6,8 t
Naoružanjemitraljez 14,5 mm KPVT sa 500 metaka
mitraljez 7,62 mm PKT sa 2.000 metaka
Pogonska grupabenzinski motor GAZ-41 snage 104 kW
Maksimalna brzina na putu90-100 km/h
Maksimalna brzina plovljenja9-10 km/h
Radijus kretanja460–700 km
Mogućnosti savladavanja preprekamaksimalni uspon: 30 stepeni 
maksimalni bočni nagib: 25 stepeni
širina rova: 1,22 m
grudobran visine: 400 mm
Dimenzijedužina tela: 5.750 mm 
visina: 2.310 mm
širina tela: 2.350 mm 
klirens: 340 mBORBENO VOZILO PEŠADIJE M80 I M80A - 320 kom.
 
Namena
borbeno gusenično vozilo koje služi za uništavanje protivničke žive sile, oklopnih i drugih borbenih sredstava na zemlji i ciljeva u vazdušnom prostoru
Posadatri stalna člana - komandir, nišandzija, vozač 
sedam pešadinaca
Naoružanjetop 20 mm M55
mitraljez 7,62 mm PKT (M-86)
dva lansera za protivoklopne vođene raketemaljutka
dve dodatne rakete smeštene su u vozilu
lično naoružanje posade: četiri automatske puške 7,62 mm M70AB2, dva puškomitraljeza 7,62 mm M72AB1, snajperska puška 7,9 mm M76, tri automatska pištolja 7,65 mm M84 i četiri ručna raketna bacača 64 mm M80 zolja
Borbena masa13.850 kg
Pogonska grupadizel motor OM-403 snage 235 kW
Maksimalna brzina na putu65 km/h
Maksimalna brzina plovljenja7,8 km/h
Radijus kretanjana putu sa tvrdom podlogom: 500 km 
na putu sa zemljanom podlogom: 350 km
Mogućnosti savladavanja preprekamaksimalni uspon: 50% 
maksimalni bočni nagib: 55,5%
širina rova: 2,4 m 
visina vertikalne prepreke: 0,8 m
Dimenzijedužina tela: 6.420 mm
visina sa kupolom: 2.255 mm 
visina sa maljutkama: 2.695 mm 
širina tela: 3.020 mm 
klirens: 400 mm


TENK M84 - 212 kom.
 
Namena
borbeno gusenično vozilo služi za uništavanje protivničkih borbenih vozila, žive sile i drugih borbenih sredstava
Posadatri člana – komandir, nišandzija, vozač
Naoružanjetop 125 mm 2A46 sa 42 metka (trenutno-fugasni – 20; potkalibarni – 16; kumulativni – 6) 
mitraljez 12,7 mm NSV (M-87) sa 600 metaka 
mitraljez 7,62 mm PKT (M-86) sa 2.500 metaka
Lično naoružanje posadedva automatska pištolja 7,65 mm M-84, dve automatske puške 7,62 mm M-70AB1, signalni pištolj 26 mm M57, 10 ručnih bombi M75
Borbena masa41.500 kg
Pogonska grupaM-84 – dizel motor V-46-6 snage 574 kW 
M-84A – dizel motor V-46-6TK snage 735 kW
Maksimalna brzina na putu60 km/h
Srednja brzina kretanja na makadamu35–45 km/h
Radijus kretanjana putu I reda: 700 km
na makadamskom putu: 460–650 km
Mogućnosti savladavanja preprekamaksimalni uspon: 58% 
maksimalni bočni nagib 47% 
širina rova: 2,6–2,8 m
visina vertikalne prepreke: 0,85 m
dubina gaza: 1,2 m
dubina vodene prepreke sa šnorklom: 5 m
Dimenzijedužina (sa cevi): 9.530 mm
dužina tela sa blatobranima: 6.860 mm
visina: 2.190 mm
širina tela sa antikumulativnim štitnicima: 3.590 mm
klirens: 428–470 mm
Debljina oklopatelo: prednja višeslojna ploča debljine 231 mm, na M-84A dodatna ploča od 16 mm, 
bočne strane: 80 mm 
kupola: ekvivalent od 550–600 mm čelika
Posebna oprema
uređaj za samoukopavanje oprema za podvodnu vožnju za savladavanje vodene prepreke do dubine od 5 m 12 bacača dimnih kutija za zadimljavanjePROTIVOKLOPNA VODjENA RAKETA MALjUTKA
 
Kalibar
125 mm
Masa rakete
10,9 kg
Maksimalna daljina gađanja3.000 m
Minimalna efikasna daljina gađanja500 m
Probojnost homogene pancirne pločeraketa 9M14M – 400 mm 
raketa 9M14P1 – 460 mm
Srednja brzina leta rakete120 m/s
Vreme leta do maksimalnog dometa25 s
Taktičko-tehničke karakteristike POLK 9K11Posluga: 3 
Masa POLK-a: 30,5 kg
Taktičko-tehničke karakteristike POL M83Vozilo:
Borbena masa: 12.000 kg 
Pogonska grupa: dizel motor Deutz F6L413F snage 110 kW
Maksimalna brzina: 90 km/h

Kupola:
Masa: 1200 kg 
Naoružanje: 
lansirni uređaj sa šest usmerivača za rakete 9M14P1 - šest raketa na usmerivačima i osam u vozilu
mitraljez 7,62 mm PKT sa 1.500 metaka
dva ručna raketna bacača 64 mm M80 
četiri dimne kutijePROTIVOKLOPNI LANSIRNI KOMPLET 9K111 FAGOT
 
Namena
koristi se za uništavanje tenkova i drugih sredstava ratne tehnike, živih ciljeva i vatrenih sredstava u utvrđenim položajima na daljinama do 2.000 m 
Posluga
3 - nišandzija na maršu nosi lansirni uređaj, a dva pomoćnika po dve rakete u kontejnerima
Sistem vođenjapoluautomatsko vođenje
Maksimalna daljina gađanja2.000 m (raketa 9M111M 2.500 m)
Minimalna daljina gađanja75 m
Maksimalna brzina cilja60 km/h
Brzina gađanjatri rakete u minuti
Lansirni uređajMasa: 35 kg 
Polje dejstva po pravcu: 360
Polje dejstva po elevaciji: -20 do +20
Dimenzije:
dužina: 1.100 mm 
visina: 707 mm 
širina: 770 mm
Raketa 9M111Kalibar: 120 mm 
Masa sa kontejnerom:13 kg 
Masa: 11,5 kg 
Masa bojne glave: 2,5 kg 
Dužina: 863 mm 
Razmah krilaca: 369 mm 
Početna brzina: 80 m/s 
Maksimalna brzina: 186 m/s 
Probojnost homogene pancirne ploče: 400 mm (9M111M 460 mm)
RUČNI BACAČ RAKETA 64 mm M80 "ZOLjA"
 
Namena
koristi se za uništavanje pokretnih i nepokretnih oklopnih vozila na daljinama do 250 m i za uništavanje nepokretnih ciljeva na daljinama do 400 m
LanserMasa: 3,18 kg
Masa bez rakete: 1,612 kg 
Dužina u marševskom položaju: 860 mm 
Dužina u borbenom položaju: 1.200 mm
RaketaKalibar: 64 mm 
Masa: 1,58 kg
Masa eksplozivnog punjenja: 0,31 kg 
Dužina sa sklopljenim krilcima: 664 mm 
Brisani domet za cilj visine do 1,6 m: 200 m 
Brisani domet za cilj visine 2,2 m: 240 m 
Maksimalni domet:1.280 m 
Probojnost homogene pancirne ploče: minimalno 300 mm 
Početna brzina leta: 189 m/s
Samolikvidator uništava raketu nakon 4–6 s letaRUČNI BACAČ RAKETA 90 mm M79
 
Namena
koristi se za uništavanje oklopnih vozila na daljinama do 350 m i za uništavanje nepokretnih oklopnih vozila, živih ciljeva i vatrenih sredstava u bunkerima i drugim utvrđenim položajima na daljinama do 600 m
LanserMasa bez rakete: 6,2 kg
Masa u borbenom položaju: 10,7 kg
RaketaMasa rakete: 3,5 kg 
Masa kontejnera sa raketom: 5,1 kg 
Dužina rakete: 672 mm 
Dužina kontejnera sa raketom: 735 mm 
Brisani domet za cilj visine 2 m: 350 m 
Teoretski maksimalni domet: 1.350 mLAKI PRENOSNI RAKETNI SISTEM PVO IGLA
 
Namena
koristi se za uništavanje vizuelno otkrivenih niskoletećih ciljeva – aviona, helikoptera, krstarećih raketa i drugih ciljeva koji emituju toplotnu energiju u doletu i odletu.
Zona uništenja po daljini u doletuod 500 do 3.300 m
Zona uništenja po daljini u odletu1.000 do 5.200 m
Zona uništenja po visini u doletuod 10 do 2.000 m
Zona uništenja po visini u odletuod 10 do 2.500 m
Maksimalna brzina cilja u doletu360 m/s
Maksimalna brzina cilja u odletu320 m/s
Vreme prelaska iz marševskog u borbeni položaj12–14 s
Masa na vatrenom položaju17,9 kg
Masa na maršu20,15 kg
Raketa 9M39/9M39-1
Sistem vođenjadvokanalno infracrveno pasivno samonavođenje
Kalibar72,2 mm
Dužina rakete u lansirnoj cevi1.700 mm
Masa rakete10,6 kg
Masa ubojne glave1,17 kg
Srednja brzina leta570 m/sPROTIVAVIONSKI TOP 40 mm L/70 BOFORS
 
Namena
koristi se za odbranu jedinica KoV, aerodroma, komandnih mesta, važnih objekata infrastrukture od dejstva niskoletećih vazduhoplova i krstarećih raketa; iz njega se mogu gađati ciljevi u vazdušnom prostoru na daljinama do 3.700 metara; po potrebi može da se koristi za gađanje ciljeva na zemlji i vodi na udaljenosti do 2.000 metara za nepokretne ciljeve i do 1.000 metara za pokretne ciljeve.
Posada6
Brzina gađanja300 metaka/min
Početna brzina projektila1.005 i 1.025 m/s
Najveći horizontalni domet11.800 m
Vertikalno polje dejstvaod - 4 do +90 stepeni
Horizontalno polje dejstva360 stepeni
Metak sa trenutno obeležavajućom granatom TO M75 sa upaljačem UT M7560 komada
Metak sa trenutnom granatom sa kuglicama TKL M75 sa blizinskim radio-upaljačem niske frekvencije80 komada
Metak sa trenutnom granatom sa kuglicama TKL M75 sa blizinskim radio-upaljačem visoke frekvencije80 komada
Masa metkaod 2,4 do 2,5 kg
Masa granateod 0,88 do 0,96 kg
Masa eksplozivnog punjenjaod 0,10 do 0,11 kg
Dužina cevi40 kalibara
Širina oruđa u marševskom položaju2.225 mm
Visina oruđa u marševskom položaju2.350 mm
Najniža tačka oruđa na maršu390 mm
Masa oruđa u marševskom položaju6.320 kgRAKETNI SISTEM PVO STRELA-1M
 
Namena
koristi se za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru
Posada3
Zona uništenja po daljini500–4.200 m
Zona uništenja po visini30–3.500 m
Maksimalna brzina cilja u doletu310 m/s
Maksimalna brzina cilja u odletu220 m/s
Raketa 9P31M (9JA23M)
Sistem vođenja
pasivno samonavođenje po kontrastu cilja na fonu neba
Masa rakete30,5 kg
Masa bojne glave3 kg
Srednja brzina leta420 m/s
Samohodno lansirno oruđe 9P31M
Opis
Modifikovani oklopni automobil GAZ 41-05 (BRDM-2) sa lansirnim uređajem sa četiri kontejnera za rakete
Masa7.210 kg
Vreme prelaska iz marševskog u borbeni položaj:25–30 sRAKETNI SISTEM PVO STRELA-10M
 
Namena
koristi se za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru
Posada3
Sistem vođenjapasivno samonavođenje po kontrastu cilja na fonu neba i toplotno samonavođenje
Zona uništenja po daljiniod 800 do 5.000 m
Zona uništenja po visiniod 25 do 3.500 m
Maksimalna brzina cilja u doletu415 m/s
Maksimalna brzina cilja u odletu310 m/s
Vreme prelaska iz marševskog u borbeni položaj20 s
Vreme pripreme za marš2–3 min
Raketa 9M37M
Sistem vođenja
pasivno samonavođenje po kontrastu cilja na fonu neba i toplotno (infracrveno) samonavođenje
Kalibar120 mm
Masa rakete39,2 kg
Masa rakete sa kontejnerom70 kg
Masa bojne glave3 kg
Dužina2.190 mm
Razmah krilaca360 mm
Maksimalna brzina leta700 m/s
Srednja brzina leta na marševskom delu putanje550 m/sAUTOMATSKI BACAČ GRANATA 30 mm M93
 
Namenakoristi se za uništavanje žive sile i lakih borbenih vozila na daljinama do 1.700 m
Posluga
tri člana – nišandzija, pomoćnik nišandzije i donosilac; 
na maršu nišandzija nosi ABG i optički nišan, pomoćnik nosi doboš i tronožac, a donosilac dva rezervna doboša
Municija
30 mm – trenutna granata TG-M93 za gađanje živih i zaklonjenih ciljeva, lako oklopljenih vozila, prizemljenih vazduhoplova i drugih osetljivih rentabilnih ciljeva, kao što su sredstva veze, sredstva za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva i vežbovna granata VH-M93 za obuku posluga
Punjenje
doboš sa redenikom od 29 metaka pričvršćen sa desne strane sanduka
Borbeni komplettri doboša sa po 29 metaka
 
Početna brzina metka185 m/s
Nišanska daljina gađanja1.700 m
Efektivni domet800–1.200 m
Teoretska brzina gađanja350–400 granata u minuti
Praktična brzina gađanjamanja brzina – 65–70 granata u minuti, veća brzina 170 granata u minuti
 
Masa ABG17,86 kg
Masa postolja11,86 kg
Masa punog doboša14,5 kg
Masa praznog doboša2,87 kg
Masa optičkog nišana0,99 kg
Dužina cevi380 mmLAKI PRENOSNI RAKETNI SISTEM PVO STRELA-2M
 
Namena
koristi se za uništavanje vizuelno otkrivenih niskoletećih ciljeva – aviona, helikoptera, krstarećih raketa i drugih ciljeva koji emituju toplotnu energiju uglavnom gađanjem iz zadnje polusfere odnosno u odletu
Zona uništenja po daljini u odletudo 4.200 m
Zona uništenja po daljini u doletudo 2.800 m
Zona uništenja po visini50–2.300 m
Vreme prelaska iz marševskog u borbeni položajdo 10 s
Masa na vatrenom položaju15 kg
Masa u marševskom položaju16,5 kg
Raketa 9M32M
Sistem vođenjatoplotno samonavođenje
Kalibar72 mm
Dužina rakete u lansirnoj cevi1.600 mm
Masa rakete9,15 kg
Masa bojne glave1,17 kg
Srednja brzina leta430 m/sPUŠKOMITRALjEZ 7,62 mm M72
 
Namena
koristi se za uništavanje žive sile i sredstava ratne tehnike neprijatelja sa najboljim rezultatima na daljinama do 800 m, za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na daljinama do 500 m
Metak7,62 x 39 mm
Punjenjeokvir sa 30 metaka ili doboš za 75 metaka


 
Početa brzina zrna735 m/s
Brzina gađanja600 metaka u minuti
Maksimalni efektivni domet400 m
 
Masa sa praznim okvirom5 kg
Masa punog okvira0,87 kg
Dužina M72B11.025 mm
Dužina M72AB1 sa kundakom1.025 mm
Dužina M72AB1 sa preklopljenim kundakom765 mm
Dužina cevi530 mm
Nišanska daljina525 mm
Minobacač M74


Minobacač M75

MINOBACAČ 120 mm M74
 
Broj poslužilacapet
Masa na vatrenom položaju105 kg
Maksimalna daljina gađanja sa lakom minom M62P36.400 m
Maksimalna brzina gađanja12 mina u minuti
Dužina cevi1.480 mm
MINOBACAČ 120 mm M75
Broj poslužilacačetiri
Masa na vatrenom položaju177 kg
Maksimalna daljina gađanja sa aktivno-reaktivnom minom M779.056 m
Maksimalna daljina gađanja sa lakom minom M62P36.340 m
Maksimalna brzina gađanja15 mina u minuti
Dužina ceviDALEKOMETNA PUŠKA 12,7 mm M93
 
Namena
koristi se za uništavanje važnih pojedinačnih živih ciljeva na otvorenom prostoru i u vozilima, sredstava ratne tehnike na daljinama do 1.800 metara, živih ciljeva u zaklonu ili u lako oklopljenim vozilima na daljinama do 800 metara; može da se koristi protiv rentabilnih tehničkih sredstava protivnika, kao što su motorna i laka oklopna vozila, vazduhoplovi na tlu, radari i druga elektronska sredstva
Metak12,7 x 108 mm (metak razvijen u bivšem SSSR-u za mitraljeze DŠK i NSV)
Punjenjeokvir sa 5 metaka
Početna brzina zrna888 m/s
Praktična brzina gađanja30 metaka u min
 
Masa16 kg
Dužina1.670 mm
Dužina cevi1.007 mm
Efikasan domet1.600 mMITRALjEZ 7,62 mm M84
 
Namena
koristi se za uništavanje žive sile i sredstava ratne tehnike neprijatelja i niskoletećih ciljeva u vazdušnom prostoru, sa najboljim rezultatima u gađanju na daljinama do 600 m, sa efikasnim dometom protiv otkrivenih ciljeva do 1.000 m
Poslugatri člana – nišandzija, pomoćnik nišandzije i donosilac
Metak7,62 x 54R mm
Punjenje
redenik od 50 metaka; 
redenici se mogu nastavljati i složiti u municijske kutije od 100 ili 250 metaka; 
kutija za 100 metaka može da se postavi na donju stranu sanduka
 
Početa brzina zrna825 m/s
Teoretska brzina gađanja700 metaka u minuti
Praktična brzina gađanja250 metaka u minuti
 
Masa puškomitraljeza sa nožicama10 kg
Masa mitraljeza sa postoljem15 kg
Masa cevi2,6 kg
Masa municijske kutije sa 100 metaka3,9 kg
Masa municijske kutije sa 250 metaka9,4 kg
Dužina1.175 mm
Dužina cevi658 mm
Nišanska linija663 mm

SNAJPERSKA PUŠKA 7,92 mm M76
SNAJPERSKE PUŠKE 7,62 mm M91SNAJPERSKA PUŠKA 7,92 mm M76
 
Namena
koristi se za uništavanje pojedinačnih živih ciljeva na daljinama do 1.000 metara. Najbolji rezultati postižu se u gađanju ciljeva na daljinama do 800 metara
Metak
7,92 x 57 mauzer - koristi se standardni metak sa zrnom M49, metak sa zrnom sa traserom M70 i metak sa univerzalnim zrnom M75
Punjenjeokvir sa 10 metaka
Početna brzina zrna730 m/s
Brisani domet za cilj visine 30 cm (silueta glave)oko 320 m
Brisani domet za cilj visine 50 cm (torzo)450 m
Masa bez optičkog nišana4,6 kg
Dužina1.135 mm
Dužina cevi550 mm
SNAJPERSKA PUŠKA 7,62 mm M91
Namenakoristi se za uništavanje pojedinačnih živih ciljeva na daljinama do 1.000 metara. Najbolji rezultati postižu se u gađanju ciljeva na daljinama do 800 metara
Metak
7,62 x 54R mm
Punjenjeokvir sa 10 metaka
Početna brzina zrna790 m/s
Masa4,8 kg
Dužina1.195 mm
Dužina cevi620 mm
Ostala oprema:
 • 2000-3500 vojnih džipova i lakih vozila
 • 5000-7000 vojnih kamiona
 • 400-550 inženjerskih vozila
VAZDUHOPLOVSTVO i PVO:


     Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana je vid Vojske koji objedinjava rodove i službe čiji su organizacija, sastav, oružje i oprema prilagođeni za izvođenje borbenih dejstava po ciljevima u vazdušnom prostoru i na zemlji.
      Dan ViPVO je 24. decembar. Tog dana 1912. godine, na osnovu Odluke srpskog Vojnog ministarstva i Glavnog đeneralštaba, vojvoda Radomir Putnik je doneo Rešenje o formiranju Vazduhoplovne komande sa sedištem u Nišu. U sastav komande ušli su Aeroplansko i Balonsko odeljenje, Vodonička centrala i Golubija pošta (svi segmenti tadašnjeg vazduhoplovstva). U to vreme Srbija je bila jedna od 15 zemalja u svetu koja je imala vojno vazduhoplovstvo i jedna među prvih pet zemalja u svetu koja je tokom opsade Skadra 1913. godine upotrebila vazduhoplove u borbenim dejstvima.


  Komanda V i PVO je stacionirana u Zemunu. 


  Komandant V i PVO je brigadni general Ranko Živak.  Naoružanje:


  TRANSPORTNI AVION AN-26 - 4 kom.

  Namena
  srednji transportni avion za taktički i operativni vazdušni transport ljudstva i sredstava u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima, danju i noću
  Posadapet članova
  Masa
  prazan15.400 kg
  normalna u poletanju23.000 kg
  maksimalna u poletanju24.000 kg
  Pogonska grupa
  dva turboelisna motora ZMKB Progres (Ivčenko) Al-24VT
  snaga 2 x 2103 kW 
  pomoćni mlazni motor OKB Sojuz
  potisak 8,83 kN 
  kapacitet rezervoara za gorivo 5.500 kg
  Dimenzije
  dužina23,80 m
  visina8,575 m
  razmah krila29,20 m
  površina krila74,98 m2
  Performanse
  maksimalna brzina na visini 5.000 m540 k/h
  brzina krstarenja na visini 6.000 m440 km/h
  početna brzina penjanja480 m/min
  vrhunac leta7.500 m
  dolet 2.550 km sa maksimalnom količinom goriva ili 1.100 km, sa maksimalnim teretom

  Nosivost- 5.500 kg tereta - 40 vojnika sa opremom ili 24 ranjenika na nosilima sa jednim pratiocem ili dva terenska automobila
  - dimenzije teretne kabine 11,50 x 2,40 x 1,91 m 
  - na donjem delu trupa mogu da se postave četiri nosača za avio-bombe mase 250-500 kg, ali oni su odstranjeni sa aviona iz naoružanja ViPVO VS
  LAKI TRANSPORTNI AVION AN-2TD - 1 kom.
  Namena
  laki transportni avion za taktički vazdušni transport ljudstva i materijala u povoljnim meteorološkim uslovima, danju i noću
  Posadadva člana
  Masa
  prazan3.450 kg
  maksimalna u poletanju5.500 kg
  Pogonska grupa
  jedan klipni motor PZL kalisz Asz-62IR (po sovjetskoj licenci u Poljskoj su izrađivani motori švecov AŠ-62), snaga 746 kW (1.000 KS)
  kapacitet rezervoara za gorivo 600 kg
  Dimenzije
  dužina12,74 m
  visina6,10 m
  razmah gornjeg krila18,18 m
  razmah donjeg krila14,24 m
  površina gornjeg krila43,6 m2
  površina donjeg krila28,00 m2
  Performanse
  maksimalna brzinana visini od 1.750 m - 258 km/h
  ekonomična brzina krstarenja185 km/h
  početna brzina penjanja210 m/min.
  vrhunac leta4.400 m
  dolet900 km sa teretom od 500 kg i na visini leta 1.000 m

  Nosivost- 1.000 kg tereta – deset padobranaca ili šest ranjenika na nosilima sa dva sanitetska pratioca
  - dimenzije teretne kabine 4,1 x 1,8 x 1,6 m
  ŠKOLSKO-BORBENI AVION GALEB G-2 - 10-ak kom.
   
  Namena
  školski borbeni avion za osnovnu obuku pilota i za dejstva u povoljnim meteorološkim uslovima, danju i noću, sada se koristi za zadatke u opitovanju vazduhoplova i vazduhoplovne opreme
  Posadadva člana
  Masa
  prazan2.670 kg
  normalna u poletanju na zadatku obuke pilota3.930 kg
  maksimalna poletna4.280 kg
  Pogonska grupa
  jedan turbomlazni motor Rols-Rojs vajper 11
  Mk 22-6
  potisak 11,1 kN
  kapacitet rezervoara za gorivo 1.069 kg
  Dimenzije
  dužina10,338 m
  visina3,28 m
  razmah krila sa rezervoarima na krajevima krila11,62 m
  površina krila19 m2
  Performanse
  maksimalna brzinana visini 6.000 m bez spoljašnjeg tereta 788 km/h
  brzina krstarenja500 - 600 km/h
  početna brzina penjanja1.008 m/min.
  vrhunac leta12.000 m
  maksimalni dolet1.240 km
  borbeni radijus290 - 406 km

  Naoružanje (uklonjeno)- streljačko – dva mitraljeza AN-M3, kalibra 12,7 mm, sa 160 metaka
  - 350 kg ubojnih sredstava na dva nosača bombi i četiri nosača za nevođena raketna zrna

  ŠKOLSKO-BORBENI AVION GALEB G-4 - 25 kom.
   
   
  Namena
  školski borbeni avion za letenje i dejstva u povoljnim meteorološkim uslovima, danju i noću, i obuku u složenim meteorološkim uslovima danju i noću
  Posadadva člana
  Masa
  prazan3.250 kg
  maksimalna poletna6.330 kg
  Pogonska grupa
  jedan turbomlazni motor Rols-Rojs/Orao vajper 632-46
  potisak 17,8 kN
  kapacitet rezervoara za gorivo 1.307 kg
  Dimenzije
  dužina11,86 m
  visina4,28 m
  razmah krila9,88 m
  površina krila19,50 m2
  Performanse
  maksimalna brzina bez spoljašnjeg tereta910 km/h
  maksimalna brzina na visini 6.000 m845 km/h
  maksimalna brzina penjanja na nivou mora 2.040 m/min
  vrhunac leta14.200 m
  maksimalni dolet1.900 km
  borbeni radijusu profilu leta nisko-nisko-nisko, sa kontejnerom sa GŠ-23 i četiri kasetne bombe BL-755 - 386 km

  Naoružanje- streljačko - kontejner sa topom 23/2 mm GŠ-23L, sa 200 metaka na centralnom nosaču
  - 1.280 kg ubojnih sredstava na četiri potkrilna nosača
  PUTNIČKI AVION JAK-40 - 2 kom.
  Namena
  avion za vojni putnički transport
  Posadatri člana
  Masa
  prazan8.580 kg
  normalna u poletanju13.150 kg
  maksimalna u poletanju13.700 kg
  Pogonska grupa
  dva turboventilatorska motora ZMKB Progres (Ivčenko) Al-25
  potisak 3 x 14,71 kN
  kapacitet rezervoara za gorivo 3000 kg
  Dimenzije
  dužina20,36 m
  visina6,40 m
  razmah krila25,00 m
  površina krila70,00 m2
  Performanse
  maksimalna brzina600 km/h
  brzina krstarenja550 km/h
  ekonomična brzina krstarenja500 km/h
  vrhunac leta12–14.000 m
  dolet1.600 km
  taktički radijus500–600 km

  Nosivost27 putnika sa 275 kg prtljaga ili 990–2.720 kg tereta

  LOVAČKI AVION MiG-21 - 24 kom.
  Namena
  lovac za lovačka i vatrena dejstva u sekundarnoj nameni, danju i noću, u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima
  Posadajedan član
  Masa
  prazan5.843 kg
  normalna u poletanju8.726 kg
  maksimalna u poletanju10.400 kg
  Pogonska grupa
  turbomlazni motor Sojuz R-25-300, potiska 40,3 kN, bez DS i 69,65 kN sa DS, kratkotrajno u vanrednom režimu 97,30 kN
  Dimenzije
  dužina bez pito-cevi14,1 m
  visina4,12 m
  razmah krila7,15 m
  površina krila23 m2
  Performanse
  maksimalna brzina na visini 11.000 m bez spoljašnjeg tereta2.175 km/h
  maksimalna brzina na nivou mora1.300 km/h
  početna brzina penjanja225 m/s
  vreme penjanja na praktični vrhunac leta na punom forsažu od početka
  poletanja
  8 min.
  praktični vrhunac leta17.500 m
  maksimalni dolet sa dve
  rakete vazduh-vazduh i rezervoarom za gorivo od 800 l
  1.505 km

  Naoružanje- streljačko - 1 x GŠ-23L, kalibra 23/2 mm, sa 200 metaka
  - 1.500 kg ubojnih sredstava na četiri potkrilna nosača.
  - centralni nosač koristi se samo za podešavanje rezervoara za gorivo od
  490 ili 800 l


  HELIKOPTER SA-341H/SA-342L GAZELA - 60 kom.

  Namena
  laki helikopter višestruke namene - koristi se za obuku pilota helikoptera, održavanje veze, laki transport ljudstva i materijala, izviđanje i osmatranje bojišta, spasavanje, itd.
  Masa
  prazan975 kg
  maksimalna u poletanju2.000 kg
  Pogonska grupa
  motor Turbulence Astazou XIVM, snage 631 kW,
  kapacitet rezervoara za gorivo 276 kg
  Dimenzije
  prečnik glavnog rotora10,50 m
  dužina trupa9,53 m
  dužina helikoptera kada se rotori okreću11,97 m
  visina3,18 m
  Performanse
  maksimalna brzina264 km/h
  ekonomična brzina 238 km/h
  brzina penjanja 8,5 m/s
  dolet755 km
  trajanje leta3 h 17 min

  Nosivost300 - 600 kg tereta u trupu ili podvesno (maksimalna nosivost podvesnog tereta 800 kg) ili jedan pilot i četiri putnika, ili
  dva člana posade i tri putnika, ili
  jedan pilot, jedan ranjenik na nosilima i jedan sanitetski pratilac

  TRANSPORTNI HELIKOPTER MIL MI-8/MI-17 - 8/2 kom.

  Namena
  srednji transportni helikopter za taktički vazdušni transport ljudstva i materijala, za prevoženje helikopterskog desanta i vatrenu podršku
  Posadatri člana - levi i desni pilot i mehaničar letač
  Masa
  prazan6.388 kg
  normalna u poletanju sa 24 vojnika11.006 kg
  maksimalna u poletanju12.000 kg
  Pogonska grupa
  dva motora klimov TV2-117A, snage po 1.103 kW
  kapacitet rezervoara za gorivo 895–1.450 kg
  Dimenzije
  prečnik glavnog rotora21,29 m
  dužina trupa18,17 m
  dužina helikoptera kada se rotori okreću25,24 m
  visina5,65 m
  Performanse
  maksimalna brzina na nivou mora 250 km/h
  brzina krstarenja180 - 220 km/h
  vrhunac leta 4.500–5.500 m
  maksimalni dolet930 km
  taktički radijus180 - 250 km

  Naoružanje- četiri lansera za po 16 nevođenih raketnih zrna, kalibra 57 mm (lanseri se postavljaju na bočne nosače samo po potrebi)


  LOVAČKI AVION MiG-29 - 4 kom.

  Namena
  lovac za lovačka i vatrena dejstva u sekundarnoj nameni, danju i noću, u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima
  Posadajedan član
  Masa
  prazan10.900 kg
  normalna u poletanju15.240 kg
  maksimalna u poletanju18.500 kg
  Pogonska grupa
  dva turboventilatorska motora Klimov RD-33
  potisak 2 x 49,42 kN bez DS i 2 x 81,39 kN sa DS
  Dimenzije
  dužina17,32 m
  visina4,73 m
  razmah krila11,36 m
  površina krila38 m2
  Performanse
  maksimalna brzina na visini 11.000 m bez spoljašnjeg tereta 2.445 km/h
  maksimalna brzina na nivou mora1.500 km/h
  početna brzina penjanja19.800 m/min
  praktični vrhunac leta18.000 m
  maksimalni dolet sa dodatnim rezervoarima goriva2.199 km
  dolet samo sa unutrašnjim gorivom1.500 km

  Naoružanje- streljačko - 1 x 9A-4071K (GŠ-301) kalibra 30 mm sa 150 metaka
  - 3.000 kg ubojnih sredstava na šest potkrilnih nosača
  LOVAC BOMBARDER ORAO J-22 - 32 kom.
  Namena
  lovac bombarder za vatrena dejstva po objektima na zemlji u PMU, danju i noću
  Posadajedan član
  Masa
  prazan5.700 kg
  normalna u poletanju8.400 kg
  maksimalna u poletanju11.200 kg
  Pogonska grupa
  dva turbomlazna motora Rols-Rojs/Orao vajper Mk 633-41
  potisak 2 x 17,79 kN bez DS i 2 x 22,24 kN sa DS
  Dimenzije
  dužina14,9 m
  visina4,5 m
  razmah krila9,62 m
  površina krila26 m2
  Performanse
  maksimalna brzina na 5.000 m1.160 km/h
  maksimalna brzina na nivou mora1.260 km/h
  početna brzina penjanja4.500 m/min
  vrhunac leta13.200 m
  borbeni radijusu profilu leta ni-ni-ni sa četiri lansera raketa 128 mm - 160 km

  Naoružanje- streljačko - 2 x GŠ-23L kalibra 23/2 mm, sa po 200 granata
  - 2.800 kg ubojnih sredstava na jednom podtrupnom i četiri potkrilna nosača
  ŠKOLSKI AVION UTVA-75 - 12 kom.
   
   
  Namena
  avion za obuku i trenažu pilota u uslovima vidljivosti, za vuču jedrilica, za kurirske letove i letove za vezu za potrebe komandovanja
  Posadadva člana
  Masa
  prazan685 kg
  maksimalna u poletanju960 kg
  Pogonska grupa
  klipni motor Avco Lycoming IO-360-B1F, snage 134 kW
  Dimenzije
  dužina7,11 m
  visina3,149 m
  razmah krila9,73 m
  površina krila14,63 m2
  Performanse
  maksimalna brzina 215 km/h
  maksimalna brzina krstarenja 185 km/h
  ekonomična brzina krstarenja 165 km/h
  početna brzina penjanja276 m/min
  vrhunac leta4.000 m
  dolet800 km
  trajanje leta6 h 30 min


  RAKETNI SISTEM PVO KUB-M 

  Namena
  samohodna baterija sistema Kub-M namenjena je za otkrivanje, identifikovanje i uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru u različitim meteorološkim uslovima i u uslovima elektronskog ometanja
  Sistem vođenjapoluaktivno radarsko vođenje
  Daljina otkrivanja ciljevaautonomno do 60 km
  Brzina cilja60 - 600 m/s
  Visina cilja60 - 10.000 m
  Zona uništenja ciljabliža: 4 - 6 km
  dalja: 22 - 24 km
  Parametar cilja15 km
  Protivavionske rakete 3M9M3E i 3M9MEdužina: 5.841 mm
  prečnik tela: 336 mm
  startna masa: 635 kg
  brzina: 730–930 m/s
  Sastav baterije RS PVO Kub-M
  - uređaj za prenos podataka o cilju (UPPC) 9S417M služi za prijem i obradu podataka o cilju i za predaju podataka u baterijski radar za navođenje;
  - radarska stanica za osmatranje i navođenje 1S91M sa osmatračkim radarom 1S11 i radarom za navođenje 1S31;
  - četiri samohodna lansirna oruđa 2P25M1 ili 2P25M2E namenjena za prevoz, navođenje i lansiranje tri rakete;
  - dva vozila za prevoz i pretovar raketa APPR 2T7M;
  - dva terenska vozila FAP 2026;
  - elektroagregat PEC-100;
  - izviđački oklopni automobil BRDM-2
  Daljina otkrivanja cilja na visini većoj od 250 mveća od 165 km
  Visina otkrivanja ciljevaveća od 35.000 m

  Dodatna napomena
  divizioni RS PVO Kub-M imaju osmatračko-radarsku stanicu R-40 sa osmatračko-akvizicijskim radarom 1RL-128D-1 i radarom za merenje visine PRV-16B


  RAKETNI SISTEM PVO S-125M NEVA-M 

  Namena
  uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru koji lete na vrlo malim, malim i srednjim visinama i uništavanje ciljeva na zemlji i u vodi koji se mogu radarski osmatrati
  Sistem vođenjapoluaktivno radarsko vođenje
  Zona uništenja cilja
  po daljiniod 2,4 do 25 km (dolasku), 17 km u odlasku
  po visiniod 20 m do 18 km
  na zemljiod 3,5 do 17 km
  Protivavionske rakete 5B27U/D
  dužina5.948 mm
  startna masa952,7 kg
  masa bojne glave72 kg
  masa eksplozivnog punjenja42 kg
  brzina leta rakete na kraju aktivnog dela putanjeoko 700 m/s


  Taktičko-tehničke karakteristike osmatračkog radara S-605

  Domet po daljini
  237 km
  Domet po visini30 km
  Impulsna frekvencija490 Hz (nominalna)
  Impulsna snaga2 Mw
  Srednja frekventna snagapribližno 3 kW
  Brzina okretanja antene6 puta u minuti
  Tačnost merenja koordinatapo daljini: 500 m
  po azimutu: 2 stepen
  Razdvajanje ciljeva odrazne površine od dva kvadratna metra
  po daljini na 180 km: 330 m
  po azimutu: 3,5 stepena
  Dimenzije radarske antenedužina 5.500 mm
  širina 2.540 mm
  Taktičko-tehničke karakteristike radara za merenje visine S-613

  Brzina pretraživanjapo elevaciji: 45 stepeni po s
  po azimutu: 180 stepeni u s
  Domet po daljini237 km
  Domet po visini25 km
  Tačnost merenja koordinatapo daljini: 250 m
  po azimutu: 1,5 stepen
  OSMATRAČKI RADAR AN/TPS-70
  Frekvencija rada
  S-opseg (2.900–3.100 MHz)
  Snaga radarskog predajnika3,5 MW
  Srednja efektivna snaga6,2 kW
  Domet u otkrivanju ciljeva malog radarskog odraza380 km
  Tačnostudaljenost 107 m
  ugao 0,22 stepena
  visina 600 m
  Razdvajanje ciljeva odrazne površine od dva kvadratna metraudaljenost sa 50% verovatnoće 490 m
  ugao sa 50% verovatnoće 2,4 stepena
  Otkrivanje po azimutu360 stepeni
  Otkrivanje po elevacijiod 0 do 20 stepeni
  Dimenzije radarske antenedužina 5.500 mm
  širina 2.540 mm


  Vazduhoplovstvo posjeduje i 10 izraelskih bespilotnih letjelica tipa Orbiter.